Föremål

Svärdsorden halsband

Omonterat halsband av gul sidenmoare med 5 mm breda, blå kantränder, 1 mm från kanten.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning ordensband hals-
Kategori Ordensband
Material Sidenmoaré
Storlek Längd 720 mm, Bredd 48 mm
Antal 1
Tillverkningsplats Sverige
Fysiska egenskaper Färg: Gul, Färg: Blå
Föremålsnummer 1958_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 24:113