Föremål

Inbjudningskort

BJUDNINGSKORT till middag på Sofiero, H.K.H. Kronprins Gustav, med följande lydelse: "H.K:H. Kronprinsens hofmarskalk får på Nådig Befallning äran inbjuda Grefven och Grefvinnan H.von Hallwyl till middag å Sophiero onsdagen den 24 augusti 1910 kl 7.30 e.m.. Klädsel damer låghalsad klädning herrar civil. O.s.a. På baksidan klottrade sammanräkningar med blyerts Gåva 1955 från hovmästare Eskil Agrells sterbhus

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Inbjudningskort
Kategori 64. LXIV Arkiv
Material Papper
Storlek
  • Höjd 11 cm
  • Bredd 15 cm
Datering 1910
Tillverkningsplats Sverige
Tidigare ägare Agrell, Eskil
Föremålsnummer S.LXIV:I:L.a.a.e.42._HWY