Föremål

L´Eraclio drama per musica da rappresentarsi nel teatro Elettorale di Monaco, e consecrato alla S.C.R.ta di Leopoldo Imperatore. In Monaco, per Giovanni Jecklino...MDCXC

Band av marmorerat papper med förgyllt snitt

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 4:o
Datering 1690
Föremålsnummer 110141_SKOBOK