Foto: Lernestål, Erik, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Dubbelbössa med flintlås ändrat till slaglås, J Renkin, Liège ca 1800.

Rund, slätborrad, damaskerad, brunerad dubbelpipa med skålade spänger, banddamask. På kamrarnas sidor snäckor med tändhattsnipplar. På pipornas undersidor stämplar, på h. pipa J P (R?) samt otydlig stämpel, på v. pipa otydlig stämpel samt 32(?), H L (? samma som på h. pipa?), på de plana fältet på utsidan av v. pipa Liegestämpel: oval med ELG och stjärna, på h. pipa L och otydlig bokstav. Två brunerade rörkor, på den bakre en rembygel. Riktmedel: Spolformigt korn av silver. Djupt skålat sikte på baskylen vid pipbasen, graverade strålar. Fästning:Två häften för engelska pipstift. Pipan fäst med baskylhakar samt ett engelskt pipstift av stål. Baskyl med dekor i låg relief mot skrafferad bakgrund på baskylbladet, vid pipbasen ett sicksackband. Flintlås ändrade till slaglås. Plana låsbleck, fasade kanter med smala kantlister. Graverad dekor, på bakpetsarna änder i landskap, på spetsen blad, framför hanarna blom- och bladrankor, inflätade intitialerna på den graverade signaturen, på h. bleck: "J RENKIN", på v. bleck: "ARQUEBUSIER". Skärm för snäckorna med bladstav på kanten, överände i form av volut. S-formiga, platta hanar med svarvade ringar runt hanskruvarna, huvudet på h. skruv avbrutet. Graverad bladranka. S-formiga slaghuvuden med nätskurna tumgrepp. Länk mellan nöt- och slagfjäder, båda studlarna avbrutna vid axeln. Fästning:Två låsskruvar. Dubbla, böjda avtryckare. Halvstock av trä, kolv av provinsiell, fransk typ, böjd kolvrygg, kraftig skålning vid kolvnäsan, nätskuren kolvhals och framstock, snidad bladstav runt baskylbladet. Beslag av horn, bakplåt med konturerade kant på kolvens sidor, spetsig flik på kolvryggen, spetsrörka med kulformigt framskjutande framdel, konturerad spets, snidad palmett i träet bakom spetsen. Konturerat avtryckarbleck av stål. Bred, platt varbygel av brunerat stål, kantig framstolpe, kort bakre arm av stål, däröver fäst en lång, delvis fri bakre arm av horn med konturerad spets, två skruvar. Konturerad främre arm av horn. Bakom varbygeln en rembygel av stål.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Slagexflintlåsbössa
Kategori Bössor
Material Stål, Silver, Trä, Horn
Storlek Längd 848 mm (pipa), kaliber 15 mm (h), kaliber 15 mm (v)
Teknik gravering, Brunering, Snideri, Nätskärning
Antal 1
Datering 1800, 1790-01-01 – 1810-01-01 (1800 cirka)
Tillverkare Renkin, Jean (Tillverkare)
Tidigare ägare Ägare: Sack, Carl Filip, Givare: Livrustkammarstiftelsen
Inskription Dekor: änder i landskap, Signatur/Påskrift: J RENKIN ARQUEBUSIER, Signatur/Påskrift: J RENKIN ARQUEBUSIER
Föremålsnummer 12359_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 42:106