Upphov: Olsson, Andreas, Skoklosters slott/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Svärdsklinga.

Signerad Peter Tesche, Solingen, 1600-1650. (Vid denna tidpunkt var tre klingsmeder med namnet Peter Tesche verksamma i Solingen. Tvåeggad klinga. Ricasso 42 mm lång, 29,5 mm bred (vid basen). På starka delens mitt (på klingans bägge sidor), två hålkälar, båda med stansad inskription: "PETHER.TECSHE.ME FECIT" respektive "PETHER.TECSHE.SOLINGEN". Ovanför inskriptionerna tre (en över två) stora stämplar, var och en föreställande sköld, vari tre korsade spiror, skölden krönt av sluten krona. Tången 155 mm lång, med avbruten ytterände.

Museum Skoklosters slott
Föremålsbenämning Klinga
Kategori Svärd
Material Stål
Storlek
  • Bredd 38.5 mm (klinga)
  • Längd 980 mm
  • Längd 826 mm (klinga)
Antal 1
Datering 1600 – 1650

1600-1650

Tillverkare Tesche, Peter (Tillverkare)
Inskription Signatur/Påskrift: TESCHE PETHER
Föremålsnummer 7139_SKO