Foto: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från fru Sofia Arrhenius född Rudbeck.

Två visitkort från fru Sofia Arrhenius född Rudbeck. Första kortet daterat 1911, handskrift nedanför namnet: "med hjärtligt tack för den storartade gästfriheten under en ytterst angenäm afton!" Överlämnat i samband med Internationella kvinnoförbundets kongress i Stockholm 1911. Andra kortet daterat 1921. Nedanför namnet med handskrift "med innerligaste deltagande vid den förlust, som drabbat."

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1911 – 1921

1911 - 1921

Tidigare ägare Arrhenius f. Rudbeck, Sofia
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.36._HWY