Upphov: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Pik

Stålspets smal med triangulärt tvärsnitt. Skivformig rund hals, L: 11 mm, holk, L: 41 mm rundsmalnande uppåt med två stålskenor, L: 268 och 272 mm. Runt brunbetsat skaft av trä, tjockare nedtill än upptill.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Pik
Kategori Övriga stångvapen
Material
  • Stål
  • Trä
Storlek
  • Längd 2570 mm
  • Bredd 40 mm
  • Längd 125 mm (spets)
  • Vikt 1360 g
Antal 1
Datering 1600 – 1699

1600-tal

Föremålsnummer 5963_LRK
Andra nummer Nr 1867: 1008
Litteratur Katalog över Riksdagshistoriska utställningen 1935, Katalog, 1935, katalog: 430
Historisk händelse
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1803
Text
64 st Dalkarls Gewär 17 st Spik klubbor, pikar, Ljar m:m: Tid. inv. nr.: 1251 Sida: 191 Anmärkning: DIII:15
Typ
Äldre inventarium
Datum
1866
Text
1 pik med trekantig jernspets. Tid. inv. nr.: 1008 Nr. i föreg. inv.: 1250
Typ
Äldre inventarium
Datum
1821
Text
64 DahlKarls Gewär 17 Spik klubbor, pikar och Liar m.m. Rubrik: Följande Persedlar befinnas uti Kongl.LifRustKammaren vid Inventeringen År 1803, hvilka icke kunde hänvisas till 1748 Års Inventarium och således förmodas vara inlämnade efter sidstnämnde År Tid. inv. nr.: 1251 Sida: 569 Nr. i föreg. inv.: 1251
Typ
Äldre inventarium
Datum
1855
Text
1 Sabel med läderkafvel, silfver och jernbeslag. a) 17 st diverse pikar + Tillhöra enligt äldre Instrument No 1251. b) 4 st Dalpikar af olika modeller c) 42 st Hillebarder, deraf 8 st utan skaft d) 1 afbruten fanstång med jernspets Rubrik: Diverse äldre och nyare Sablar, värjor och andra vapen Tid. inv. nr.: 1250 Sida: 33 Nr. i föreg. inv.: 1250
Typ
Äldre inventarium
Datum
1840
Text
89 st Dahlppikar och Yxor i mer och mindre godt stånd Tid. inv. nr.: 1251 Sida: 39
Typ
Äldre inventarium
Datum
1850
Text
1 Do (Sabel) med do (läderkafvel) och silfver samt jernbeslag. i marg. alla mer eller mindre skadade utan nr 76 DahlPikari mer eller mindre godt stånd (i marg. 18 Pikar, 4 st Dahlpikar, 42 Hellebarder med och utan skaft) Rubrik: Diverse äldre och nyare Sablar, värjor och andra vapen Tid. inv. nr.: 1250 Sida: 29 Nr. i föreg. inv.: 1250