Föremål

Krut och hagel, inslaget i två paket av rutat papper. Påskrift: "Krut"resp. "Hagel".

Krut och hagel, inslaget i två paket av rutat papper. Påskrift: "Krut"resp. "Hagel".

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Ammunition
Kategori Ammunition
Storlek
  • Vikt 23 g
  • Vikt 2 g
Antal 2
Föremålsnummer 2434_LRK