Föremål

Certepartier, Konossement, Kontrakt, Kopior, Fakturor

1905:5 C - Certepartier: Trä - Konossement: Avgående Ankommande - Kontrakt: Järn Trävaru - Kopior av fakturor: Järn Trä Trädestilleringsprodukter

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar
Kategori
  • Företagsräkenskaper
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1905
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.292._HWY