Föremål

Herodoti...Historia, Darinnen vieler Lande, Nationen, Prouintzen vnd Insuln gelegenheyt, grösse...Jetzt...ausz der Griechischen Spraach in die Teutsche gebracht...vnd mit einen vollkommenen Register begabet:

Band av pergament

Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning fol
Datering 1593
Tillverkningsplats Frankfurt am Main
Tillverkare Herodotos (Författare), Schwartzkopff, Georg (Författare), Bassee, Nikolaus (Tryckare)
Föremålsnummer 111022_SKOBOK