Föremål

pilkoger

Cylindriskt koger, tillplattat på baksidan, smalnande nedåt, klätt med mörkt läder. Runt botten grönt band fäst med stjärnformiga mässingsnitar. Fällock med broderi av metalltråd, blommor, palmetter. Locket fästes med ögla fäst med utskuren palmett av rött läder och bortfallen knapp el.dyl. På baksidan är läderklädd ring fäst med rött läder.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Pilkoger
Kategori Väskor och etuier
Material
  • Läder
  • Metalltråd
Storlek
  • Längd 710 mm
  • Bredd 136 mm
  • Vikt 740 g
Teknik Broderi
Antal 1
Tidigare ägare Karl XV av Sverige-Norge
Fysiska egenskaper Färg: Röd
Föremålsnummer 7085_LRK
Andra nummer Nr 1867: 4492
Litteratur Underdånig berättelse angående emottagandet för statens räkning af de utaf Hans Maj;t konung Carl XV till staten testamenterade samlingar af konstverk, vapen och andra föremål : Afgifven den 14 aug. 1873 af t.f. intendenten vid Nationalmuseum., Sander, 1873 (Sander, Nils Fredrik)