Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från fil. dr. Arvid Baeckström.

Tre visitkort från fil. dr. Arvid Baeckström, Amanuens vid Nordiska Museet, Bibliotekarie vid Kungl, Akademien för de fria Konsterna. Första kortet daterat 1925. Adress (nedre högra hörnet) Stockholm. Andra kortet daterat 1926, otydlig handskrift på baksidan. Tredje kortet daterat 1926.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1925 – 1926

1925 - 1926

Tidigare ägare Baeckström, Arvid Fredrik
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.46._HWY