Föremål

Ciborium

Upphov: Bonnevier, Helena, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
Ciborium
Material
  • Koppar
  • Silver
Teknik
Försilvring
Antal
1
Datering
1350 – 1500
Tidsperiod
Senmedeltid
Föremålsnummer
42906_HST
Andra nummer
Undernummer: 1
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsdatum
1888
Fyndplats