Upphov: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

slaglåsdubbelbössa

Rund, vid kammaren åttsidig, rakräfflad dubbelpipa, 8 räfflor, godstjocklek vid mynningen över bommarna ca 1,5 mm. De tre övre faserna är rundade med tredubbla kantlister, mitt på faserna är inslaget silverlinjer, på överfaserna fortsättande in på pipornas runda del med en spets. Skålad överspång, baktill täckt av en silverplåt med rundad framände, därpå graverat: "A Jungmarker". På pipornas runda del baktill inslaget med silver, på v pipa "STUM", på h: "PEN", på spången därframför "1795 D 9 i 10". Vid pipbasens sidor är fäst snäckor med tändhattsnipplar. Runt mynningen är påslaget ett silverband. På underspångens bakre del är fäst en kantig rörka med gängat hål för pipans fästning. På spångens främre del sitter en rund, brunerad rörka med en rembygel på undersidan. Riktmedel: Stolpkorn av silver. På baskylbladet ett skålat sikte Fästning: Pipan fäst med baskylhakar, som ovanifrån fastskruvats i baskylen samt med en skruv underifrån genom framstocken. Baskyl av gråanlöpt stål med långt, i avsatser avsmalnande baskylblad, två skruvar, hålen flankerar siktet. Slaglås, två plana låsbleck med graverad kantlinje, s-formiga, platta hanar, likaså med kantlinje, svarvad upphöjning för hanskruven. S-formigt svängda slaghuvuden med nätskurna tumgrepp, runt slagytan ett silverband, b: ca 5 mm. Länk nöt-slagfjäder. Fästning: en genomgående låsskruv från v bleck samt vardera en skruv vid framänden. Dubbla avtryckare. Avvtryckarbleck med konturerad framände, bakänden klockformig, därframför en smal spets, utvidgad till en sexbladig blomma, kantlinjer. Halvstock av trä med kindstöd på kolvens h sida, snidad dekor, vid kindstödets bakände en krysantemumliknande blomma, på kolvens undersida ett vildsvinshuvud(?). Nätskuren kolvhals och framstock, i fältet på framstocken inslaget fyra mörkare (genomgående?) trästift. Beslag av gråanlöpt stål, bakplåt med markerad häl, kort flik med rundad spets på kolvryggen. På framstockens undersida ursprungligen en oval pipskruvplatta (bortfallen). Näsband-spetsrörka framåt avsmalnande med ring, bakåt avsmalnande i avsatser. Varbygel med kluven bakre stolpe, bygeln är förtjockad vid framstolpen, delvis fri bakre arm, nedsvängd till handstöd, omvänt c-formig bakre stolpe, rundad ände. Tillbehör: Laddstock av trä, l: 665 mm (avbruten), framtill finns ett koniskt hornbeslag, l: 32 mm.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Slaglåsdubbelbössa
Kategori Bössor
Material
 • Trä
 • Stål
 • Silver
 • Horn
Storlek
 • Vikt 3870 g
 • kaliber 18 mm
 • Längd 695 mm (pipa)
 • Längd 1103 mm
 • 8
Teknik
 • Nätskärning
 • Snideri
 • Brunering
 • Gråanlöpning
 • gravering
Antal 1
Datering 1850

1850 cirka

Tillverkningsplats Sverige
Tillverkare Jungmarker, A (Påskrift)
Tidigare ägare Bellander, Bengt
Inskription
 • Dekor: vilsvinshuvud(?)
 • Dekor: krysantemum(?)
 • Signatur/Påskrift: STUM PEN 1794 D 9 i 10
 • Signatur/Påskrift: A. Jungmarker
Föremålsnummer 12223_LRK
Andra nummer Nr 1867: 33:177