Upphov: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Kavaljersvärja, Frankrike

Fäste litet, av mörkt blånerat, polerat stål med rombisk, fasettslipad ytornering på den vertikalt utdragna knappen och den spolformiga kaveln. Nitknapp hög. Handbygel tunn, bågformig med vinkelformigt utvidgat mittparti, bakre parerstång med nedåtböjd, rundad ytterände. Fingerbyglar små, tunna, tillsammans bildande en båge. Parerplåt rundoval, slät, kantens insida med en smal, tandad bård. Klinga rak, treeggad, s. k. stukat. Starka delen med etsad ornering. Utsidans bas ned ett rektangulärt fält med bladrankor, ovanför fältet två franska liljor, därefter inskription med antikvaversaler: "COMPAGNIE. DE. LUXEMBOURG // GARDES. DU. CORP. DU ROY". Ovanför inskriptionen ytterligare två franska liljor, här något mindre. Insidans bas likaledes med ett rektangulärt fält, ehuru med rundovalt innerfält med smala bladrankor. Härovanför en grupp med två pukor, ryttarstandar och en trumpet. Därefter följer franska riksvapnet, en krönt, oval sköld med tre franska liljor, omgiven av två lagerkvistar. Högst upp en strålande sol. Gåva av fröken Anna Emilia Ädelgren (1862-1945), Stockholm. Ur kvarlåtenskapen efter friherre Carl Axel Emanuel Reuterholm (1803-1864).

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Värja
Kategori Värjor
Storlek
 • Längd 947 mm
 • Bredd 89 mm
 • Längd 794 mm (klinga)
 • Bredd 18 mm (klinga)
 • Vikt 310 g
Antal 1
Datering 1785

1785 cirka

Tillverkningsplats Frankrike
Tidigare ägare
Inskription
 • Dekor: trofegrupp
 • Dekor: sköld m tre franska liljor, lagerkvistar
 • Signatur/Påskrift: GARDES DU CORP DU ROY COMPAGNIE DE LUXEMBOURG
 • Signatur/Påskrift: GARDES DU CORP DU ROY COMPAGNIE DE LUXEMBOURG
Föremålsnummer 10939_LRK
Andra nummer Nr 1867: 42:5:a
Litteratur
 • White arms of the Royal Armoury. Ex. A, B, Nordström, 1984, katalog: 216
 • White arms of the Royal Armoury. Ex. A, B, Nordström, 1984, katalog: 216
 • White arms of the Royal Armoury., Nordström, 1984, katalog: 216
 • White arms of the Royal Armoury., Nordström, 1984, katalog: 216
Relaterat föremål Samhör med: 10940_LRK (Samhörande med balja nr 10940 (möjligen ursprungligen ej samhörande).)