Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Kavaljersvärja, Frankrike

Fäste litet, av mörkt blånerat, polerat stål med rombisk, fasettslipad ytornering på den vertikalt utdragna knappen och den spolformiga kaveln. Nitknapp hög. Handbygel tunn, bågformig med vinkelformigt utvidgat mittparti, bakre parerstång med nedåtböjd, rundad ytterände. Fingerbyglar små, tunna, tillsammans bildande en båge. Parerplåt rundoval, slät, kantens insida med en smal, tandad bård. Klinga rak, treeggad, s. k. stukat. Starka delen med etsad ornering. Utsidans bas ned ett rektangulärt fält med bladrankor, ovanför fältet två franska liljor, därefter inskription med antikvaversaler: "COMPAGNIE. DE. LUXEMBOURG // GARDES. DU. CORP. DU ROY". Ovanför inskriptionen ytterligare två franska liljor, här något mindre. Insidans bas likaledes med ett rektangulärt fält, ehuru med rundovalt innerfält med smala bladrankor. Härovanför en grupp med två pukor, ryttarstandar och en trumpet. Därefter följer franska riksvapnet, en krönt, oval sköld med tre franska liljor, omgiven av två lagerkvistar. Högst upp en strålande sol. Gåva av fröken Anna Emilia Ädelgren (1862-1945), Stockholm. Ur kvarlåtenskapen efter friherre Carl Axel Emanuel Reuterholm (1803-1864).

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Värja
Kategori Värjor
Storlek Längd 794 mm (klinga), Bredd 18 mm (klinga)
Antal 1
Datering 1785 (1785 cirka)
Tillverkningsplats Frankrike
Tidigare ägare Ägare: Reuterholm, Carl Axel Emanuel, Givare: Ädelgren, Anna Emilia
Inskription Dekor: trofegrupp, Dekor: sköld m tre franska liljor, lagerkvistar, Signatur/Påskrift: GARDES DU CORP DU ROY COMPAGNIE DE LUXEMBOURG, Signatur/Påskrift: GARDES DU CORP DU ROY COMPAGNIE DE LUXEMBOURG
Föremålsnummer 10939_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 42:5:a