Foto: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från H. M. Drottnings tjenstgörande Statsfru Friherrinnan Falkenberg, f. Åkerhielm.

Två visitkort från H. M. Drottnings tjenstgörande Statsfru Friherrinnan Ebba Falkenberg, f. Åkerhielm. Första kortet är utan datum, vikt i övre vänstra hörnet. Andra kortet daterat 1920, vikt i övre vänstra hörnet.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori Visitkort, 64. LXIV Arkiv
Datering 1920
Tidigare ägare Ägare: Falkenberg, f. Åkerhielm., Ebba
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.273._HWY