Upphov: Hallwylska museet, Hallwylska museet/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Långpanna, 2 st.

LÅNGPANNAOR (ugns-), två stycken Av järnplåt. Rektangulära, med skarpa hörn, på kortsidorna i varje hörn en omvikt spetsig hörnflik, snett uppstående kant, plan botten samt två handtag; kring brädden en utvikt bred kant (endast på kortsidorna på den ena); handtag, ett i vardera änden, avlånga och rundstaviga samt rörliga vartdera i en omvikt plåtflik, fäst med två nitar. Den ena, höjd: 4,1 cm.; längd: 47 cm.; bredd: 31,6 cm. Den andra, höjd: 4,9 cm.; längd: 47,4 cm.; bredd: 31 cm. Använda vid kafferostning.

Museum
Hallwylska museet
Föremålsbenämning
Långpanna
Kategori
  • Köksredskap
  • 03. III Kökets och vinkällarens inventarier
Material
Järnplåt
Storlek
  • Höjd 4.1 cm (panna1)
  • Höjd 4.9 cm (panna2)
  • Bredd 31 cm (panna2)
  • Bredd 31.6 cm (panna1)
  • Längd 47 cm (panna1)
Föremålsnummer
III:I:F.l.05._HWY
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Titel
LÅNGPANNOR (ugns-), två stycken.
Källa
Hallwylska samlingens katalogverk
Datum
1938
Text
Af järnplåt. Rektangulära, med skarpa höm, å kortsidorna i hvarje höm en omviken spetsig hörn-flik, snedt uppviken kant, plan botten samt två handtag; kring brädden en utviken bred kant (endast å kortsidorna å den ena); handtag, ett i h vardera ändan, af långa och rund-stafviga samt rörliga hvartdera i en omviken plåtflik, fäst med två nitar. Den ena, höjd: 4.1 cm.; längd: 47 cm.; bredd: 31.6 cm. Den andra, höjd: 4.9 cm.; längd: 47.4 cm.; bredd: 31 cm. Använda vid kafferostning.