Föremål

Arkivhandling, biografi. Brev.

Biografi. Brev. Adelborg. Gertrud, se Fredrika-Bremer-Förbundets Landthushållningsskola. Berger, F.E, kyrkoherde. Helås, 27.8.1908. I brev.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Biografi, Arkivhandling, Brev
Kategori Brev, 64. LXIV Arkiv
Datering 1908
Tidigare ägare Ägare: Kempe, f. Wallis, Johanna
Föremålsnummer LXIV:K.L.a.01._HWY