Föremål

Rapporter, Skeppningsdokument, Slutsedlar, Verifikationer, Lilla Kassan

1884:8 R-V - Rapporter från: Sunnerstaholm Timmeragenterna Voxna - Skeppningsdokument: Järn Trä - Slutsedlar och verifikationer - Verifikationer till Lilla Kassan

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar
Kategori 64. LXIV Arkiv
Datering 1884
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.101._HWY