Föremål

Rapporter, Skeppningsdokument, Slutsedlar, Verifikationer, Lilla Kassan

1884:8 R-V - Rapporter från: Sunnerstaholm Timmeragenterna Voxna - Skeppningsdokument: Järn Trä - Slutsedlar och verifikationer - Verifikationer till Lilla Kassan

Museum
Hallwylska museet
Föremålsbenämning
Affärshandlingar
Kategori
64. LXIV Arkiv
Datering
1884
Föremålsnummer
LXIV:II:A.a.101._HWY