Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Hovrättsrådet Thor Strömman och Fru Strömman

Tio visitkort från Hovrättsrådet Thor Strömman och Fru Strömman. Första kortet är utan datum, vikt i övre högra hörnet. Andra kortet är utan datum, vikt i övre högra hörnet. Tredje kortet är utan datum, vikt i övre vänstra hörnet. Fjärde kortet är utan datum, vikt i övre högra hörnet. Femte kortet daterat 1917, vikt i övre högra hörnet. Sjätte kortet daterat 1920, vikt i övre högra hörnet. Sjunde kortet daterat 1922 samt sorgkant. Åttonde kortet daterat 1924. Nionde kortet daterat 1925, vikt i övre högra hörnet. Tionde kortet daterat 1926, vikt i övre högra hörnet.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1917 – 1926

1917 - 1926

Tidigare ägare Strömman, Thor
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.837._HWY