Föremål

Krokiteckning

KROKITECKNING Stående man sedd i profil lutande mot bord. Tillhör samling av 40 teckningar tillskrivna Ellen Roosval, troligen från Villa Muramaris, Gotland. Härrör ur professor Johnny Roosvals arkiv. Gåva 1993 från Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska Museer.

Storlek
  • 48
  • 62
Datering 1900

1900 Cirka

Föremålsnummer S.XXXII:C.i.19._HWY