Foto: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Förste Hovmarskalken C. M. Lilliehöök, Ståthållaren på Gripsholms slott.

Tio visitkort från Förste Hovmarskalken C. M. Lilliehöök, Ståthållaren på Gripsholms slott. Första kortet är utan datum. Adress (nedre vänstra hörnet) Mariefred, (nedre högra hörnet) 2 Slottbacken. Andra kortet är utan datum, vikt i övre högra hörnet.Tredje kortet är utan datum, vikt i övre högra hörnet. Fjärde kortet daterat 1916, vikt i övre vänstra hörnet. Femte kortet daterat 1916, vikt i övre vänstra hörnet. Sjätte kortet daterat 1916. Sjunde kortet daterat 1916. Åttonde kortet daterat 1917. Nionde kortet daterat 1918. Tionde kortet daterat 1919 samt sorgkant.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1916 – 1919

1916 - 1919

Tidigare ägare Lilliehöök, Carl Malcolm
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.546._HWY