Upphov: SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

halsrem Turkiet t 7934

Halsrem, Turkiet till nnr 7934.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Rem
Kategori Remmar och linor
Material
  • Silke
  • Guldtråd
Storlek Vikt 390 g
Teknik Broderi
Antal 1
Föremålsnummer 7933_LRK
Andra nummer Nr 1867: 2941:a
Relaterat föremål Samhör med: 7934_LRK (Samhörande med huvudlag nr 7934.)
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1855
Text
1 Stort Turkiskt hästtäcke af guldbrokad med svart och rödt silke, vävdt i ränder, fodradt med rödrosigt damast och guldkant, frans af guld samt svart och rödt silke, med bredslingadt guld svart och rödt snöre. 1 Halsrem med toffs af guld, svart och rödt silke med 3 skyltar, den ena trekantig. 1 Pannrem med slingade snören af samma tyg som täcket I marginalen med blyerts i Rustkammaren Rubrik: Diverse Sadlar samt Rid- och Slädetyg Tid. inv. nr.: 87 Sida: 49 Nr. i föreg. inv.: 87
Typ
Äldre inventarium
Datum
1850
Text
1 Stort Turkiskt Hästtäcke af guldbrokad med suart och rödt väfdt silke, fodradt med rödrosigt damast och gult lampast i kanten, frans af guld, suart och rödt silke, med bredslingadt guld, suart och rödt snöre. 1 Halsrem med toffs af guld, suart och rödt silke med 3 skyttar deraf en trekantig; 1 panrem med slingade snören af lika tyg som hästtäcket Tid. inv. nr.: 87 Sida: 47 Nr. i föreg. inv.: 87
Typ
Äldre inventarium
Datum
1803
Text
1 Stort Turkiskt hästtäcke af guldbrokad med swart och rödt wäfvit silke, underfodradt med rödrosigt Damast och Gult Damastkant, frans af guld samt swart och rödt silke, med bredslingadt guld, swart och rödt snöre. Till emotstående Nmer hörer en Halsrem med dess Toffs af guld, swart och rödt slingat silke, med 3ne Skyltar den ena 3 kantig en pannrem med Slingade Snören och samma tyg som Eschabraquet No 87. Tid. inv. nr.: 87 Sida: 15
Typ
Äldre inventarium
Datum
1821
Text
Till emotstående Numr hörer En Hals Remm med dess Doffs af GUld, Svart och rödt Slingadt Silke med 3ne Skyldtar, den ena 3 kantig, en Pann-remm med slingade Snören och samma Tyg som Eschabraquet. Rubrik: Följande Persedlar befinnas uti Kongl.LifRustKammaren vid Inventeringen År 1803, hvilka icke kunde hänvisas till 1748 Års Inventarium och således förmodas vara inlämnade efter sidstnämnde År Tid. inv. nr.: 87 Sida: 445 Nr. i föreg. inv.: 87 Anmärkning: [oidentifierat]
Typ
Äldre inventarium
Datum
1855
Text
1 Turkiskt Hufwudlag af rödt och swart silke band, wirkadt med guld, och försedt med munbett af förgyldt jern 131) på h. sida - 131) upptaget i Arméförvaltningens Inventarium Nr 2941 Rubrik: Inventarium öfwer de Persedlar, som till Kongl. Klädkammaren blifwit afflyttade från Kongl. LifRustkammaren, upprättadt år 1855 Tid. inv. nr.: 158 Sida: 76 Nr. i föreg. inv.: 87 Anmärkning: [oidentifierat] gnr 3976 ????, ex B sid 139
Typ
Äldre inventarium
Datum
1866
Text
1 halsrem med tofs och aflång knapp af guld samt svart, rödt och gult silke, med 3 skyltar, deraf en trekantig, pannrem med slingrande snören i samma arbete som halsremmen. 1 hufvudlag af guld och silke i åtskilliga färger, skygglapparne, liksom en del af hufvudlaget, kantade med guld i silkesfransar, 2:ne stora beslag af förgyldt silfver, på yttre sidan ciseleradt, betslet af förgyldt jern med en stor rund ring och 2:ne kedjor. Tid. inv. nr.: 2941 Nr. i föreg. inv.: 87 Sida i föreg.inv.: 49 Anmärkning: Riksmarskalksämbetet (huvudlaget)
Typ
Äldre inventarium
Datum
1840
Text
1 Stort Turkiskt hästtäcke af guldbrokad med svart och rödt väfvet silke, fodradt med rödrosigt Damast och gult Damastkant, frans af guld, svart och rödt silke, med slingadt guld svart och rödt snöre. 1 Halsrem med toffs af guld, svart och rödt silke med 3 shyttar(?), den ena 3 kantigt; 1 pannrem med slingade snören af samma tyg som hästtäcket. Tid. inv. nr.: 87 Sida: 65 Nr. i föreg. inv.: 87