Foto: Jens Mohr, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Flaska för sherry, 2 st. (Garvey Jerez)

GARVEY JEREZ, firman Jerezano Garvey, två helbuteljer Av mörkbrunt glas. Cylindriska, med kupigt indragen skuldra och svagt spolformig hals med en bred och en smal stärkring; bottnen konisk, högt uppskjutande. Etikett vit med text i svart. Kapsylfragment av ljusgrå hartsmassa. Höjd: 29,4 cm.; diameter: 8 cm.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Flaska för sherry
Kategori
  • Flaskor
  • 03. III Kökets och vinkällarens inventarier
Material Glas
Storlek
  • Diameter 8 cm
  • Höjd 29.4 cm
Föremålsnummer III:VI:G.03._HWY