Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Stephanie, Gräfin von Wedel, geb. Gräfin Hamilton.

Ett visitkort från Stephanie, Gräfin von Wedel, geb. Gräfin Hamilton, daterat 1911. Handskrift "Sänder de hjertligaste tacksägelser för den (forts. baksida) frikostiga gåfvan till 'Kruppelheim' i Strassburg".

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1911
Tidigare ägare Wedel, f. Hamilton, Stephanie
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.953._HWY