Föremål

Certepartier, Cirkulär, Koncept, Konossement

1888:6 C - Certepariter: "Adam" Fullgjorda järn Fullgjorda trävaru Malm och kalksten - Cirkulär - Koncept - Konossement: Avgående Ankommande Malm och kalksten

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar
Kategori 64. LXIV Arkiv
Datering 1888
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.135._HWY