Foto: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Emil Isler.

Ett visitkort från Emil Isler, daterat 1921 samt sorgkant. Handskrift "p.c.".

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori Visitkort, 64. LXIV Arkiv
Datering 1921
Tidigare ägare Ägare: Isler, Emil
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.441._HWY