Föremål

Ekonomi

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Ekonomi - Verifikationer, föremål
Kategori 64. LXIV Arkiv
Datering 1874 – 1882

1874-1882

Tillverkningsplats
Föremålsnummer LXIV:I:Q.b.g.a.463._HWY