Föremål

Per Brahe den yngres Styrelsebok. Manuskript

utan band

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Föremålsnummer 110217_SKOBOK