Föremål

Per Brahe den yngres Styrelsebok. Manuskript

utan band

Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Föremålsnummer 110217_SKOBOK