Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Gösta M. Lilliehöök, Löjtnant vid Kungl. Svea artilleriregemente.

Tio visitkort från Gösta M. Lilliehöök, Löjtnant vid Kungl. Svea artilleriregemente. Första kortet är utan datum, vikt i övre högra hörnet. Adress (nedre högra hörnet) 5 Kungstensgatan, (nedre vänstra hörnet) Stockholm. Andra kortet är utan datum, vikt i övre högra hörnet. Tredje kortet daterat 1914 samt sorgkant, vikt i övre högra hörnet. Adress (nedre högra hörnet) 17 Villagatan. Fjärde kortet daterat 1914 samt sorgkant, vikt i övre högra hörnet. Femte kortet daterat 1915, vikt i övre vänstra hörnet. Adress (nedre högra hörnet) 2 Slottsbacken. Överlämnat i samband med Vilhelminas bilolycka i 1915. Sjätte kortet daterat 1915, vikt i övre vänstra hörnet. Adress (nedre högra hörnet) 2 Slottsbacken. Överlämnat i samband med Vilhelminas bilolycka i 1915. Sjunde kortet daterat 1916, vikt i övre högra hörnet. Åttonde kortet daterat 1916, vikt i övre högra hörnet. Nionde kortet daterat 1916, vikt i övre högra hörnet. Tionde kortet daterat 1916, vikt i övre högra hörnet.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1914 – 1916

1914 - 1916

Tidigare ägare Lilliehöök, Gösta M.
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.548._HWY