Foto: Lernestål, Erik, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Fat av s. k. spansk-morisk fajans.

FAT (av s. k. spansk-morisk fajans). Runt med flat botten, i vars mitt en lågt kupig upphöjning, samt låg kälformig kep och snett uppstående brätte med svagt nedböjd ytterkant, mitten av bottnens utsida kraterformigt insänkt. I brättet nära kanten ett runt hål (för upphängning). Formen skev. Dekor: I guld- och kopparlystrerande brunt samt blått på benfärgad tennglasyr. Godset brungrått. På brättets insida sammanhängande dekor av sex motsols böjda stjälkar med trefingrade blad i spetsen, mellersta fliken i blått, de övriga, liksom all övrig dekor, i brunt; dessutom fyllnadsdekor av spiral- och bladornament; runt brättets ytterkant samt kepen en bred rand, ovanför den senare en smalare dylik. På utsidan runt brättkanten samt det insänkta bottenpartiet en bred rand, däremellan en spiralformigt gående smalare dylik, delvis följande kälformiga insänkningar. I den insänkta bottnen ett spiralornament, på ett ställe med en tvärgående rand. Höjd 3,9-5,1 cm, diameter 32,5 cm

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Fat
Kategori
  • Askar, bägare och fat av glas och keramik
  • 46. XLVI Fajans m. m.
Material Fajans
Teknik Tennglasyr
Datering 1600 – 1700

1600-1700-tal

Tillverkningsplats Spanien
Tidigare ägare
Föremålsnummer XLVI:X:B.a.01._HWY