Föremål

Manuskript med anonyma ofullständiga texter från 1600-talet

utan band

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Datering 1600 – 1699 (1600-tal)
Föremålsnummer 110258_SKOBOK