Föremål

Ben

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
Ben
Kategori
  • Osteologisk samling
  • Arkeologisk samling
Material
Ben obränt
Storlek
Vikt 193 g
Datering
500 f.Kr. – 1100
Tidsperiod
Järnålder
Föremålsnummer
151844_HST
Osteologisk artbedömning
Canis lupus familiaris (Hund)
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsdatum
1895
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Undersökare