Föremål

Nya utsökningslagen jemte deraf föranledda författningar

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Nya utsökningslagen jemte deraf föranledda författningar
Kategori
  • Böcker
  • 63. LXIII Bibliotek
Datering 1878
Föremålsnummer LXIII:II:O.b.04._HWY