Föremål

Öfversigt af de förnämsta åtgärder inom förvaltningens alla grenar ifrån år 1809 till och med 1833...

Band med rygg av saffian och pärm av rött, rutpressat papper. Rik guldtr. empiredekor, rygg. Verktyg: småst. Pärmfyllnad: papp. Gult snitt. Kolofon finns

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 8:o
Datering 1835, 1800 (1835; 1800 (bandets tillverkning); 1835 (tryckår))
Tillverkningsplats Stockholm
Tillverkare Schulzenheim, D. v. (Utgivare), Ecksteinska boktryckeriet (Tryckare), Wallmark, Per Adam (Författare)
Föremålsnummer 108637_SKOBOK