Upphov: Mohr, Jens, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Kopp med fat. Qianlong, Qingdynastin

KOPP med fat. Kopp cylindrisk med nedre delen skålformig samt med bågformig rundstavig hänkel, fat skålformigt, båda på fotkant. Kopp: På utsidan: Framtill en linnearanka (Linnaea borealis) med fyra rakt uppstående blomstänglar i grönt, de tre vänstra med två blomklockor i brunrött, den högra med två knoppar i grönt, rankan grön med ojämnt flikiga avlånga gröna blad samt bruna rottrådar; runt brädden rester efter en guldrand. Fat: På insidan: Dekor som på koppens utsida, blommorna här i ljust rödgredelint, rankan jämte stänglar i brunt, bladen mera runda och helbräddade; runt brädden en guldrand. Glasyren invändigt i koppen något ojämn. Exportgods för Europa. Inköpt av Wilhelmina von Hallwyl, 28 januari 1898, hos konsthandlare H. Bukowski. Enligt uppgift (lämnad til Bengt Claudelin från Tycho Tullberg, Uppsala) haer koppen tillhört en servis som Linné beställde i Kina gm. Per Osbeck. Linné var dock missnöjd med utseendet på blomrankan (Linnéblomman) på koppen. Under färden mellan Göteborg och Stockholm förstördes dessutom delar av servisen varför Linné sannolikt lät beställa en ny servis.Då blommorna på en del koppar och fat är av olika slag verkar den den senare beställningen ha utförts mer noggrannt. I detta inventerie nummer hör fatet till den senare beställningen medan koppen uppenbarligebn hört till den äldre servisen (blommmorna är tegelröda istället för rosabfärgade).Per Osbeck var skeppspredikant på ett av Ostindiska Kompaniets fartyg 1750. Porcelain cup and saucer decorated in overglaze enamels Qing dynasty, c.1750 One of the most beautiful tea and coffee services made for Sweden was ordered for renowned botanist Carl von Linneaus. The pattern shows a botanical drawing of the flower Linnea Borealis sensitively drawn in green, brown and pink enamels. A tea set was ordered by Linnaeus from China through Per Osbeck, who visited the country in 1750.

Museum
Hallwylska museet
Föremålsbenämning
Kopp med fat
Kategori
48. XLVIII Keramik - Kina m. fl.
Material
Porslin
Storlek
  • Höjd 2.2 cm (fat)
  • Diameter 3.3 cm (fotkant)
  • Diameter 6 cm
  • Höjd 6.3 cm
  • Diameter 7.4 cm (fotkant)
Datering
1644 – 1911

1750-tal

Tillverkningsplats
Föremålsnummer
XLVIII:X:A.e.h.10._HWY
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Titel
KOPP med fat.
Källa
Hallwylska samlingens katalogverk
Datum
1931
Text
Kopp cylindrisk med nedre delen skålformig samt med bågformig rundstafvig henkel, fat skålformigt, båda å fotkant. Kopp: Å utsidan: Framtill en linnearanka (Linnsea borealis) med fyra rakt uppstående blomstänglar i grönt, de tre vänstra med två blomklockor i brunrödt, den högra med två knoppar i grönt, rankan grön med ojämnt flikiga aflånga gröna blad samt bruna rottrådar; rundt brädden rester efter en guldrand. Fat: Å insidan: Dekor som å koppens utsida, blommorna här i ljust rödgredelint, rankan jämte stänglar i brunt, bladen mera runda och helbräddade; rundt brädden en guldrand. Glasyren invändigt i koppen något ojämn. Kopp. Höjd: 6.3 cm.; diameter: 6 cm. Fotkant, diameter: 3.3 cm. Fat. Höjd: 2.2 cm.; diameter: 12.4 cm. Fotkant, diameter: 7.4 cm. Exportgods föf Europa. Inköpt af Wilhelmina von Hallwyl, f. Kempe, 28 Januari 1898 hos konsthandlaren H. Bukowski, Arsenalsgatan 2 D, Stockholm, se räkning samma dag. Betald 28 Januari i8g8, se Hushållsbok. , Pris: Kr. 100, se räkning. Känd tidigare ägare: Carl von Linné, f. 13 (23 n. st.) Maj 1707, d. 10 Januari 1778. Enligt en 23 Januari 1918 till kandidaten Bengt Claudelin af Linnés ättling professorn Tycho Tullberg i Uppsala lämnad muntlig uppgift tillhörde koppen en servis, som af Linné beställdes i Kina genom Per Osbeck, hvilken, enligt hvad professorn Th. M. Fries meddelat professor Tullberg, i bref till Linné uttryckt sitt missnöje med blomrankan. Under färden mellan Göteborg och Stockholm förstördes denna servis delvis, hvarefter Linné sannolikt låtit beställa en ny, eftersom blommorna på en del koppar och fat m. m. äro af två olika slag. Denna senare servis har uppenbarligen varit bättre utförd än den första, och till den senare servisen hör ofvan be-skrifna tefat, medan koppen uppenbarligen hör till den äldre servisen, hvars blommor N voro tegelröda i stället för rosafärgade samt växtbladen flikiga i stället för runda o. s. v., hvilka fel sedan korrigerades. Per Osbeck f. 9 Maj 1723, d. 23 December 1805, teologie doktor, kontraktsprost, företog 1750 en resa till Kina som skeppspredikant på ett af Ostindiska kompaniets fartyg.