Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Statsfrun, Fru Hedvig Sofia Charlotta Munck af Fulkila, f. Hierta, f. d. tjenstgörande hos H. M. Enkedrottning Sophie.

Sex visitkort från Statsfrun, Fru Hedvig Sofia Charlotta Munck af Fulkila, f. Hierta, f. d. tjenstgörande hos H. M. Enkedrottning Sophie. Första kortet är utan datum, vikt i övre högra hörnet. Andra kortet daterat 02.01.1916. Tredje kortet daterat 1917. Fjärde kortet daterat 1918. Femte kortet daterat 1919. Sjätte kortet daterat 1922.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1916 – 1922

1916 - 1922

Tidigare ägare Munck f. Hierta, Hedvig Sofia Charlotta
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.613._HWY