armskena

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Armpansar
Kategori Armskenor
Antal 1
Tidigare ägare Givare: Karl XV av Sverige-Norge
Föremålsnummer 22558_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 5077:g