Föremål

Förteckning över gäster, skriven av Johanna Kempe f. Wallis.

Biografi. Matsedlar m.m. Förteckning över gäster. Skriven av Johanna Kempe, f. Wallis. 4 s.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Arkivhandling, Förteckning över gäster
Kategori 64. LXIV Arkiv
Tidigare ägare Ägare: Kempe, f. Wallis, Johanna
Föremålsnummer LXIV:K.L.c.06._HWY