Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Julia Wahlström, f. Humble.

Fem visitkort från Julia Wahlström, f. Humble. Första kortet daterat 1915. Andra kortet daterat 30.12.1916. Tredje kortet daterat 1918. Fjärde kortet daterat 23.12.1919. Femte kortet daterat 1923. Handskrift "Ett välsignat godt nytt år!".

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1915 – 1923

1915 - 1923

Tidigare ägare Wahlström, f. Humble., Julia
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.932._HWY