Föremål

Fem kvitto från Irma von Geijer, Wegeholm.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning
  • Kvitto
  • Ekonomi - Verifikationer, föremål
Kategori 64. LXIV Arkiv
Datering 1925 – 1928

1925-1928

Tillverkningsplats Sverige
Föremålsnummer LXIV:I:Q.b.g.a.257._HWY
Delar