Upphov: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Utslag ett av två (6050, 6051) till drottning Kristinas röda kaross med motiv av lejon och örnar, 1650, Paris.

Bottentyg av röd sammet i kypert. Yttäckande broderi i läggsöm och applikation i relief av guld, silver och silke i gult och beige. Mönster av två omväxlande akantusmotiv, varannan akantus varannan gång symmetriskt omgiven av två örnar och varannan av två lejon med utsträckta tungor i rött silke liksom djurens ögon. Akantusmotivens höjd 200 mm ca, djurens höjd 80 mm ca. Längs sidorna och nederkanten en 3 mm bred snodd omgiven av två 1 mm breda snoddar. Nedanför broderiet ett knutet snörmakeriarbete, makramé, av guld och silver 150 mm brett varav 20 mm stad med två 2,5 mm breda silverlan och på mitten en 2 mm bred silverlan. Rombiskt mönster med breda kantiljer, lan och svarvade kulor av trä virade med silverlan. Nedanför smörmakeriarbetet en 170 mm bred frans av guld och silver. Foder av röd yllekypert. Fyra lädertampar med mässingsringar längs överkanten.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning utslag
Kategori Övrigt transportutrustning
Material
 • Sammet
 • Guldtråd
 • Silvertråd
 • Silke
 • yllekypert
Storlek
 • Höjd 800 mm (m. frans)
 • Bredd 1320 mm (upptill)
Teknik
 • Broderi
 • flätning ( Makramé)
 • Frans
Antal 1
Datering 1650
Tidigare ägare Kristina av Sverige
Inskription
 • Dekor: lejon
 • Dekor: örn
Fysiska egenskaper
 • Färg: Röd
 • Färg: Gul
 • Färg: Beige
Föremålsnummer 6050_LRK
Andra nummer Nr 1867: 748
Litteratur National Gallery of Art - Minneapolis Institute of Arts, ed. Michael Conforti and Guy Walton, Sweden - A Royal Treasury 1550-1700, katalog: 34
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1840
Text
2 Dyn-öfverdrag af Cramoisierödt sammet, broderade med silfver och guld samt fransar i kanterna. 2 Utslag sammmansatte till ett af rödt sammet rikt broaderadt med silfver och guld af upphöjdt arbete med några guld och silfver Crepiner samt nåogt fransar. 1 st Täcke att lägga på vagnen af rödt sammet rikt broderadt med guld och silfver i uphöjdt arbete och silfver i guld crepiner och fransar fodradt med rödt lärft. Rubrik: Efter en stor Sammetskaross Tid. inv. nr.: 546 Sida: 68 Nr. i föreg. inv.: 546
Typ
Äldre inventarium
Datum
1654
Text
Tid. inv. nr.: 76
Typ
Äldre inventarium
Datum
1655
Text
Tid. inv. nr.: 95 Sida: 12 Nr. i föreg. inv.: 76
Typ
Äldre inventarium
Datum
1671
Text
Tid. inv. nr.: 94 Sida: 52 Nr. i föreg. inv.: 95
Typ
Äldre inventarium
Datum
1683
Text
Tid. inv. nr.: 2 Sida: 94 Nr. i föreg. inv.: 94 Anmärkning: arkivpostnr ej kollat
Typ
Äldre inventarium
Datum
1696
Text
Tid. inv. nr.: 98 Sida: 202 Nr. i föreg. inv.: 2 Anmärkning: arkivpostnr ej kollat
Typ
Äldre inventarium
Datum
1748
Text
Efter en röd stor Sammets-Caret, som Anno 1696 blef upbränd, finnes fölljande i behåld: Trenne st dynor af Cramoisie rödt Sammet ... (Prot. 546) Twå st Utslag .... (Prot. 546) Sex st Gardiner ... (Prot. 538) Ett Täcke at liggia ofwan på Wagnen ... (Prot. 546) Rubrik: Wagn- och Släde-Tyg Tid. inv. nr.: 10 Sida: 299 Nr. i föreg. inv.: 98 Anmärkning: sid. 299-301
Typ
Äldre inventarium
Datum
1850
Text
2 Dynöfverdrag af carmoisierödt sammet, broderade med silfver och guld. 2 Utslag hopsatte till ett af do do, broderade med do do i upphöjdt arbete med några guld och silfvercrepiner samt något fransar 1 Täcke att lägga på vagnen af rödt sammet rikt broderadt med guld och silfver i uphöjdt arbete och silfver i guld crepiner och fransar, fodradt med rödt lärft Rubrik: Efter en stor Sammets Caret Tid. inv. nr.: 546 Sida: 47 Anmärkning: sid. 47-48
Typ
Äldre inventarium
Datum
1821
Text
Efter en stor Sammets Caret som Anno 1696 blef upbränd finnes följande i behåll: Trenne stycken Dynor af Cramoisie rödt Sammet, 2ne däraf med Enkla, den 3dje med dubbla Säten äro broderade med Silfver och Guld samt små GuldFransar i kanterne, underfodrat af rödt Sarge. - Desse Dynor fanns mycket brukade och Sammetet så väl som fodret nog söndrigt; dessutom var den ena Dynan af de Enkla samt den dubbla Dynan till stoppningen aldeles af Mal förtärd och bortkastad, är altså ganska litet maläten Fjäder till stoppning i behåll i den ena enkla Dynan. /:År 1809 är af den dubbel Dyna afsprättadt en Kappa och använd till Kilar uti 6 Sal-Täcken pag. 297; nNy Nr 635 a.:/ Två stycken Utlsag af Dito Sammet rikt broderade med Guld och Silfver af uphöjt Arbete, med stora Guld i Silfver Crepiner på en sida, samt på hvardera Ändan med små Guld Fransar besatt, dock äro Fransarne under Crapin, på Fjorton ställen bortrifne samt dessutom största delen af den stora Silfver-Lanen som sitter Korssvis på sjelfva Crepin borta, som det förra Inventarium jemväl innehåller. 538 - Sex stycken Gardiner af rödt Dammast eller Turssnäll broderade öfver allt med Silfver och Guld-Löfverk och Rosor på båda sidor, hvar Gardin med smala Silfver i Guld Fransar på Tre sidor besatt. EttTäcke att ligga ofvanpå Wagnen af samma slags Sammet, borderadt öfver allt helt rikt med GUld och Silfver uphöjt Arbete, undantagandes en plätt midt uppå Taket därest Sammetet är bart eller nött utan brodering, rundtomkring Silfver i Guld Crepiner eller Fransar, Tre finger höga. Taket underfodrat med rödt Lärft. (tillskrivet i marg. överkorsat nr 1867 - 758,759,760, sid. 197 790?) Rubrik: Vagns- och Släde Tyg Tid. inv. nr.: 546 Sida: 195 Nr. i föreg. inv.: 546 Anmärkning: s. 197-199
Typ
Äldre inventarium
Datum
1866
Text
Utslag af karmosinrödt sammet, broderadt i guld och silfver. Tid. inv. nr.: 748 Nr. i föreg. inv.: 546
Typ
Äldre inventarium
Datum
1855
Text
2 Dyn-öfverdrag af karmosinrödt sammet, broderade med silfver och guld. 2 Utslag sammmansatte till ett, af do do do do 1 Täcke att lägga på vagnen, alldeles likamed föregående, och fodradt med rödt lärft Rubrik: Efter en stor Sammetskaross Tid. inv. nr.: 546 Sida: 50