Upphov: SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Skåp. Renässans

SKÅP, med nyckel. Av ek med beslag av förtent järn. Stående med två dörrar med fyllningar av sengotisk karaktär och delvis snidade i relief. Utanpåligande långa bladgångjärn och handtag. Sockel och listverk är ej original. Inrett med fyra hyllor av ek. Inköpt av Wilhelmina von Hallwyl i mars 1892 hos antikhandlare Eduard Kahlert, Eisenach, för 50 mark.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Skåp
Kategori
  • Skåp
  • 06. VI Möbler, ur m. m.
Material
  • Ek
  • Järn
Storlek
  • Diameter 44.5 cm
  • Bredd 76.5 cm
  • Höjd 124.5 cm
Teknik
  • Delvis snidat i relief
  • bonat
Datering 1500

1500-talets första hälft

Tillverkningsplats Tyskland
Tidigare ägare Kahlert, Edouard
Föremålsnummer VI:I:I.d.d.04._HWY
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1932
Titel
SKÅP, renässans, med nyckel. (Mottagningsrummet.)
Text
Af ek, med beslag af förtent järn. Stående afiångt, med raka former samt två dörrar; på låg sockel. Delvis snidadt i relief samt bonadt. Hvardera dörren med ram och två stående rektangulära fyllningar samt på utanpå-liggande långa bladgångjärn. Å fyllningarna längdgående sengotiska ornerade stafvar och rullar (s. k. pergaments-ornament). Å vänstra dörrens fyllningar i midten två i bredd liggande längdgående stafvar i två afdelningar. Vänstra stafven: nedre delen med ett i spiralform gående band, bil-dadt af små prickar mellan två smala ränder, mellan hvarfven en insänkt rund knopp; öfre deien med ett tvåradigt fjällmönster, i ena raden fjällen uppåt, i den andra nedåt. Högra stafven med dylik dekor men i omvänd ordning. På ömse sidor om staf-varna en rulle, i hvars midt å öfre fyllningen två rombiska fördjupningar, i dessas midt mot prickerad botten en rund knopp; å den nedre tre tvärgående kvaderlik-nande ryggar. Å högra dörrens fyllningar: Den öfre i midten med en rulle som de å vänstra dörrens öfre fyllning men med endast en fördjupning, på ömse sidor en staf i fjäll-mönster, i hvars midt en fördjupning som å midtrullen samt med fjällen vända från midten; vid yttersidorna en ornerad halfrulle. Nedre fyllningen med två rullar som å vänstra dörren, mellan dessa en staf som de förra. Kring hvardera fyllningen en profilerad list. Ramar släta. Beslag: Gångjärnsbladen vid inre ändan med en slät, något kilformig del, vid hvars ytterända en rund bladliknande utvidgning med konturerad kant och genombruten vid innerkanten af två runda hål, i midten ett spiralvridet mellanstycke, vid dettas yttre ända en kort slät del med ett rundadt utsprång vid hvardera kanten, genombrutet af ett rundt hål, ytterst en rutformig utvidgning, genombruten af fyra njurformiga hål samt i hörnen med en liten rund buckla. Hvartdera bladet fast med fyra spikar med kullriga hufvuden, tre större i inre delen och en i ytterändans midt. Å hvardera dörrens mellersta ramstycke ett genombrutet handtag, bestående af två parallella aflånga skifvor med stansade linjeorneringar samt upptill förenade genom en kort rund hals, nedtill genom en bred båge, utgående från ytterkanterna; i bågens midt en långsträckt utvidgning med ett bladliknande ornament; upptill från hvardera skif-vans ytterkant utgående en nedåt omböjd spiralvriden båge med ytterändan afslutad i en profilerad knopp. Handtaget Kortsidor släta. Sockel (ej original): Med släta sidor; upptill en indragen platta, å hvars öfverkant en ingripen staf. Under sockeln i hvarje hörn en fyrsidig fotplatta. Upptill å skåpet ett utstående listverk (ej original); å näst nedersta profilen två och två tvärgående fördjupningar, mellan dessa en insänkt knopp. Rygg af ek med stående trä. Dörrarnas insidor med släta ramar och fyllningar, å den högra ett lås med utanpå-liggande mekanism, å den vänstra en märla. Skåpet inuti med fyra hyllor af ek, å den andra nedifrån en kasthake, afpassad för märlan i dörren. Höjd: 1.245 m.; bredd: 0.765 m.; djup: 0.445 m. Nyckel: Af förtent järn, med nästan rund ögla; upptill å pipan en grof muff, öfver denna en i öglan inskjutande spetsig flik. Längd: 8 cm.; bredd: 3.5 cm. Tyskt arbete från 1500-talets förra hälft. Inköpt af Wilhelmina von Hallwyl, f. Kempe, från antikvitetshandlaren Ed. Kahlert, n. d. kaiserl. Post, Eisenach, Tyskland. Ankom omkring 1 April 1892, se Hushållsbok (här uppfördt på Mars 1892). Betaldt 7 April 1892. Pris: Mk 50, se Hushållsbok. Repareradt hos snickaren C. H. Benckert J:r, Regeringsgatan 63, Stockholm, se räkning 7 Juli 1892. Betaldt 21 Juli 1892, se Rescontra (Walther von Hallwyl). Pris: Kr. 130, se räkning. Ånyo repareradt hos snickaren C. H. Benckert J:r, Regeringsgatan 63, Stockholm, se räkning 30 Maj 1894. Betaldt 21 Juni 1894, se Rescontra (Walther von Hallwyl). Pris: Kr. 36, se räkning.