Föremål

Hjullåsräffla, tillverkad av MK, Thyringen? C. 1645.

Åttkantig pipa av stål, 8 räfflor (en av refflorna något deformerad vid mynningen). Två gånger stämplad på kammaren "M.K". över hjärta med pil (Stöckel nr a 3965). Från korsskruven till siktet, fördjupad, framåt spetsig ränna. Ståndsikte av stål, med två klaffar, den bakre klaffen med skåra, den främre med hål. Förgyllt, avlångt korn. Pipan svagt utvidgad fram mot mynningen. Hjullås. Blånerat låsbleck av stål. Tysk typ, bakåt avsmalnande genom två fall. Plan hjulkapsel, fastskruvad med två skruvar, under hjulaxeln genombruten. Bakåtböjd krutskärm. Korsformad tryckknapp. Hane med volutliknande öppning på hanhalsen. Lös överkäke med tvekluvet grepp, det ena med profilerad knapp, det andra omböjt till ring. Helstock av mörkt trä (valnöt?), tysk kolv, inlagd med figurer, trådar och punkter av stål. Bakplåt av stål med stödkula. Kolvlådans lock, något skulpterat med voluter och inlagt med drake, tråd och punktmönster i stål. Lockets främre del skjuter in över låsbleckets bakre. På anslaget ängel, runt låsskruvarna (två stycken) graverade blommor, däremellan ängel. Kolven profilerad mot kolvhalsen. Framstocken med tio inlagda fält av dekorativt tråd och punktmönster. Pipan fäst vid rännan i tre stålstift. Näsband av stål, likaså rörka. Varbygel med 3 fingerlägen, framtill vidgad och genombruten. Avtryckare med snälltryck. Tillbehör: Laddstock av valnöt, lång doppsko av stål, bakända med påträtt rör, gängat. Krats i kolvlådan. Mellan hanens käkar svavelkis i blymantel. Märkt: 211 ovanför låsblecket, stanstyp 5376. 111 på stockens undersida, stanstyp 5373. 4 ristat på kolvhalsens högra sida.

Museum Skoklosters slott
Föremålsbenämning Hjullåsbössa, räfflad
Kategori Bössor
Material
  • Stål
  • Trä
Storlek
  • Höjd 125 mm
  • kaliber 15.8 mm
  • Längd 1214 mm
  • Längd 913 mm (Pipan)
Teknik
  • gravyr
  • Blånering
  • Inläggning
Antal 1
Datering 1640 – 1650

1645 cirka

Tillverkningsplats Thüringen
Tidigare ägare
Föremålsnummer 5390_SKO