Föremål

kniv träsnideri

Vinkelböjt, eneggat blad av stål med framtill mot ryggen uppåtböjdegg, ryggens kanter fasade, graverad och punsad dekor invid holken.Cylindrisk holk av stål med dekor i form av sexbladig blomma vidbladet. Svarvat, pungformat skaft av masur med inskuret V under kronprinskrona.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Kniv
Kategori Verktyg
Material Stål, Masur
Storlek Längd 40 mm (blad)
Antal 1
Tillverkare Kungl. Husgerådskammaren (Förmedlare)
Tidigare ägare Givare: Gustaf V av Sverige, Ägare: Victoria av Baden
Inskription Signatur/Påskrift: V krönt av kronprinskrona, Signatur/Påskrift: V krönt av kronprinskrona
Föremålsnummer 2325_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 51:35:a