Föremål

De groote historische oceaen, opwerpende allerley geheugenis-waerdige gevallen ... voorgesteldt by manier van spraeck-houdingh tusschen de heeren Aemilius, Bibliander, Gustaef ... door S. de Vries. Utrecht, by Johannes Ribbius, MDCLXXXIII.

Pergamentband. Blåstänkt snitt. Guldtr. titeletikett, huvud.

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Datering 1683, 1600 (1683; 1600 (bandets tillverkning); 1683 (tryckår))
Tillverkningsplats Utrecht
Tillverkare Ribius, Johannes (Förläggare), Vries, Simon de (Författare)
Föremålsnummer 109296_SKOBOK