Föremål

Hertzlicher New-Jahres Wundsch, dem...Herren Hn. Carl Gustav Wrangeln, der Königl. Maytt. und Reiche Schweden Raht...von Bernhardo Stoltzen...Königl. Schwed. Kirchen Diener zu S. Johan. in Alt. Stettin. 1665

utan band

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning fol
Datering 1665
Tillverkningsplats Stettin
Tillverkare Stoltz, Bernhard (Författare)
Avbildad Wrangel, Carl Gustaf
Föremålsnummer 111103_SKOBOK