Upphov: Olsson, Andreas, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Luftbössa med blåsbälg i kolven, troligen tillverkad i Tyskland, 1500-talets slut.

Luftbössa med pipa och kolv av trä, utvändigt helt klädd med nu delvis skadad och bortfallen grön sammet (trip). Pipan och sammeten skarvad 865 mm från mynningen, sammeten dessutom skarvad på kolvhalsen. 960 mm från mynningen en träplatta. Bakom den främre skarven utrymme för cylindrisk blåsbälg av skinn, concertina-typ. Kolv av tysk typ med antydan till vinge. Beslag av förgylld koppar. Bakplåt med omvikt kant, graverad dekor i form av rund rullverkskartusch samt bladknippe. Avtryckare av stål. På h.sida spännhål, skott med koppar runt mynningen, förgylld repstavsring omgiven av bladkrans. På framstocken fyra (två på var sida) förgyllda, rombiska kopparplattor med flikiga kanter, en platta skadad. Bälgen-stålstaven dras bakåt av kugghjul, varvid en spiralfjäder i kolven spänns. Vid avtryck frigörs fjädern, varvid pumpkolven kastas framåt och bälgen trycks ihop.

Museum
Livrustkammaren
Föremålsbenämning
Luftbössa
Kategori
Bössor
Material
 • Trä
 • Stål
 • Sammet
 • Koppar
Storlek
 • Höjd 123 mm
 • kaliber 15 mm
 • Vikt 1780 g
 • Längd 865 mm (pipa)
 • Längd 1402 mm
Teknik
 • Förgyllning
 • gravering
Antal
1
Datering
 • 1580 – 1599
 • 1574-05-01 – 1600-01-01

1500-talets slut

Tillverkningsplats
Tidigare ägare
Fysiska egenskaper
Färg: Grön
Föremålsnummer
11646_LRK
Andra nummer
Nr 1867: 1196
Litteratur
 • Luftbösser fra 1600-årene., Hoff, 1953
 • Firearms of the Royal Armouries I, Drejholt, 1996, katalog: GIIA: 67 (Drejholt, Nils)
 • Guns and rifles of the world / Howard L. Blackmore, Blackmore, 1965
 • Feuerwaffen. Ein waffenhistorisches Handbuch. Bibliothek für Kunst- und Antiquitätenfreunde. Band IX. Ex. A-C., Hoff, 1969
 • Airguns and other pneumatic arms, Hoff, Arne, 1972, avb. på sida: 3
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1803
Text
1 st blåsrör öfwerklädt med Sammet Tid. inv. nr.: 99 Sida: 17 Nr. i föreg. inv.: 162 Sida i föreg.inv.: 479 Anmärkning: 1 st blåsrör öfwerklädt med sammet
Typ
Äldre inventarium
Datum
1821
Text
Ett Prust-Rör med Grönt söndrigt Trijp öfverdraget som sedan HögstSalig Konung Gsutaf Adolphs tid är förvarat vordet Rubrik: Konst och Väder Bössor Tid. inv. nr.: 99 Sida: 373 Nr. i föreg. inv.: 99 Anmärkning: st blåsrör öfwerklädt med sammet
Typ
Äldre inventarium
Titel
Konung Gustaf Adolf d.II:s
Datum
1850
Text
1 Pruströr med grön söndrigt tripp öfverdragen (förvarad sedan Konung Gustaf Adolf d.II:s tid). Rubrik: Carbiner, Fusiler, Hakar, HagelBössor, Mousquetter och Studsare Tid. inv. nr.: 99 Sida: 10 Nr. i föreg. inv.: 99
Typ
Äldre inventarium
Titel
Konung Gustav II Adolfs
Datum
1855
Text
1 Pruströr med grön söndrig tripp öfverdragen, utan lås och beslag. Rubrik: Bardisaner, Gevär, Pistoler, Sablar, Svärd, Värjor och Putschaner Tid. inv. nr.: 99 Sida: 9 Nr. i föreg. inv.: 99 Anmärkning: 1 st blåsrör öfwerklädt med sammet
Typ
Äldre inventarium
Datum
1866
Text
1 luftbössa med beslag och invändigt lås, öfverdragen med grön söndrig tryp? Tid. inv. nr.: 1196 Nr. i föreg. inv.: 99 Anmärkning: st blåsrör öfwerklädt med sammet
Typ
Äldre inventarium
Datum
1840
Text
1 Pruströr med grön söndrig Tryp ölfverdragen (förvarad sedan Konung Gustaf Adolf d. II.s tid). Tid. inv. nr.: 99 Sida: 10 Nr. i föreg. inv.: 99 Anmärkning: 1 st blåsrör öfwerklädt med sammet
Typ
Äldre inventarium
Datum
1730
Text
Tid. inv. nr.: 162 Sida: 493 Nr. i föreg. inv.: 119 Anmärkning: 1. Pruströör medh Grönt trijp öfwerdraget
Typ
Äldre inventarium
Datum
1748
Text
Ett Prust Röhr med grönt Söndrigt Trijp öfwerdragen sedan Högst Sahl. Konung Gustaf Adolphs tid är förwarat wordet - 1:- i marg. Prot. No. 99 Rubrik: Konst och Wäderbössor Tid. inv. nr.: 162 Sida: 479 Nr. i föreg. inv.: 119
Typ
Äldre inventarium
Datum
1655
Text
Tid. inv. nr.: 274 Nr. i föreg. inv.: 111 Anmärkning: 1. Pruströr medh grönt Trijp öfwerdragen
Typ
Äldre inventarium
Datum
1683
Text
Tid. inv. nr.: 42 Sida: 484 Nr. i föreg. inv.: 42 Anmärkning: arkivpostnr ej kollat
Typ
Äldre inventarium
Datum
1671
Text
Tid. inv. nr.: 42 Sida: 84 Nr. i föreg. inv.: 274 Anmärkning: 1. Pruströör medh Grönt trijp öfwerdraget
Typ
Äldre inventarium
Datum
1708
Text
Tid. inv. nr.: 119 Sida: 748 Nr. i föreg. inv.: 119 Anmärkning: arkivpostnr ej kollat
Typ
Äldre inventarium
Datum
1696
Text
Tid. inv. nr.: 119 Sida: 484 Nr. i föreg. inv.: 42 Anmärkning: arkivpostnr ej kollat
Typ
Äldre inventarium
Datum
1654
Text
Rubrik: Lodh och Hagelbössor Tid. inv. nr.: 111 Anmärkning: 37 st