Föremål

Medalj, Tapperhet i fält

Åtsida: porträtt Gustav III, halsbild, profil h, text: "GUSTAF III SVERIGES KONUNG". Frånsida: lagerkrans, text: "FÖR // TAPPERHET // I FÄLT". Räfflad kant. Upptill hål med ring.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Medalj
Kategori Medaljer
Material Silver
Storlek Diameter 30 mm, Vikt 10 g
Antal 1
Datering 1790 (1790 cirka)
Tillverkare Fehrman, Carl Gustav (Tillverkare)
Avbildad Gustav III av Sverige
Inskription Dekor: Gustav III, halsbild, profil h
Föremålsnummer 1877_LRK