Upphov: Schmidt, Göran, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Hedersvärja, Flodman-Möllenborg

Fäste av typ återgående på den karolinska ryttarvärjans - av rikt ciselerat och oförgyllt silver. Knapp, handbygel och övrig pareranordning förgyllda, kaveln oförgylld. Knapp plommonformad med stor och upptill vid nitknapp, i vars skålformigt utvidgade överdeln monterats en i (oförgylld) silverskål fattad, cabochonslipad, rund granat, omgiven av en krans av små, avdeckt fattade rosenstenar. Granatens skålfattning med cylindrisk hals, vars insida är gängad och skruvad på tångens yttterände. Handbygel med rundovalt tvärsnitt, anslutande till knappens nederdel meddelst en skruv genom överdelens uppvikta fot. Handbygeln nertill övergående i de båda symmetriska parerplåtarnas kantlister. Främre parersången uppåtsvängd, den bakre nedåtsvängd. Knapp, handbygel, parerplåtarnas kantlister och parerstänger med reliefsnidade akantusrankor, parerplåtarna på ut- och insidan med genombruen och graverad ornering av akantusblad och rutmönster. Kavel spolformig, slät med graverad ytornering av akantusrankor mot vertikalt finräfflad botten. På utsidan ett monogram av bokstäver i fraktur-versaler: L R D (Liv Regementets Dragoner). Monogrammet, som är nitat fast vid kaveln är i sin helhet omgivet av en slät silverkant och lagd över blåemaljerad botten, ovanför och nedanför monogrammet svängda bladornament i blå emalj och guld. Upptill och nertill runt kaveln två smala silverringar med snedställda ränder i blå emalj. På insidan av yttre parerplåtens främre del intill mittåsen fyra kontrollstämplar: R4, S:t Erikshuvud, tre kronor, G M (1847, Stockholm, Gustaf Möllenborg). Stämplarna små och otydliga. Klinga rak, eneggad utom vid det tvåeggade spetspartiet. Från basen till spetspartiet en bred, grund hålkäl. På klingbasens rygg intill fästet graverat i skrivstil: "Flodman, 1846", Klingan med hela ytan täckande, etsad ornering, ornamenten utsparade (blanka) mot matt botten. Ut- och insidans basparti med ett rätvinkligt fält med blad- och rutornament. På utsidan härovanför ett ca 450 mm långt fält, vari inskriptioner i (utsparad) skrivstil: "Till General Lieutenanten, Commendeuren med Stora Korset af Kongl: Svärds Orden m:m: Herr Friherre Gust: A: Hierta af Officerarna vid Kongl: Lif Regementets Dragon Corps". Härefter i två strofer med tre rader i varje strof: "Med Riddarns fasta mod och Fadrens milda sinne Du fordom denna tropp för an på ärans stig Dess bild ledsagar Dig dit hvilan sänker sig Låt då dess hugkomst bo uti Ditt hjerta inne, Så oföränderlig, som bilden är af Dig Den tacksamheten skref i vapenbröders minne." Texten författad av Bernhard von Beskow (1806-1868). Efter inskriptionerna bladornament och en trofégrupp. Spetspartiet med yttäckande mönster av strödda, femuddiga stjärnor. På insidan ovanför basen rätvinkliga fält, två ovanför varandra ställda trofégrupper åtskilda av lagerkvist. Därefter ett ca 225 mm långt bildfält, avgränsat åt sidorna med en bladformig konturlinje. I bildfältet ett motiv återgivande Livdragonkårens befäl och manskap ridande på linje i galopp med gevär ut, skvadroncheferna framför sina förband och med sabeln förd till hälsning, truppen i paradmundering med hjälm; den är sedd snett framifrån från vänster och vänd mot klingans spets. Efter bildfältet en girlang med fackla, därovanför en trofégrupp med fasces, fanor och hjälm, uppåt åtföljt av ett svärd, lindat med en lagerranka. Spetspartiet ornerat som på utsidan.

Museum
Livrustkammaren
Föremålsbenämning
Värja
Kategori
Värjor
Material
 • Stål
 • Silver
 • Granat
 • Rosensten
 • Diamant
Storlek
 • Vikt 990 g
 • Bredd 36 mm (klinga)
 • Längd 899 mm (klinga)
 • Bredd 134 mm
 • Längd 1065 mm
Teknik
 • Etsning
 • Ciselering
 • Förgyllning
 • Cabochonslipning
Antal
1
Datering
1846 – 1847

1846-1847

Tillverkare
Tidigare ägare
Inskription
 • Dekor: fackla
 • Dekor: stjärnor femuddiga
 • Dekor: trofétrupp
 • Dekor: Livreg.dragoner till häst
 • Dekor: svärd o lagerranka
Föremålsnummer
10638_LRK
Andra nummer
Nr 1867: 72:77:a
Litteratur
 • White arms of the Royal Armoury. Ex. A, B, Nordström, 1984, katalog: 30
 • White arms of the Royal Armoury. Ex. A, B, Nordström, 1984, katalog: 30
 • White arms of the Royal Armoury., Nordström, 1984, katalog: 30
 • White arms of the Royal Armoury., Nordström, 1984, katalog: 30
Relaterat föremål
 • Samhör med: 10639_LRK (Samhörande med balja och fodral nr 10639-10640.)
 • Samhör med: 10640_LRK